ตรวจสอบเลขพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
โสภาค ถ้ำกลาง 66859044847960 -BEST EXPRESS Oct 27, 2020 102020000026
เนตรกัลยา สุริวงศ์ CITYP00423920 Kerry Oct 26, 2020 102020000025
pornnutcha รับสินค้าเอง Oct 24, 2020 102020000024
จิรสุดา อายะวรรณา CITYP00423495 Kerry Oct 19, 2020 102020000023
ศักดา ชูชื่น รับสินค้าเอง Oct 18, 2020 102020000022
นายธนพงษ์ ชูวงศ์สวัสดิ์ SSCT000269257 Kerry Oct 18, 2020 102020000021
ชนม์สวัสดิ์ ชัยศิริ SSCT000269256 Kerry Oct 18, 2020 102020000020
ธนาธร ขวานทอง CITYP00364232 Kerry Oct 15, 2020 102020000019
นางอัญชิสา เล็บครุฑ CITYP00364231 Kerry Oct 15, 2020 102020000018
สุริโย คำสิงห์ CITYP00364233 Kerry Oct 15, 2020 102020000017
บรรพิชิต NONE -รับสินค้าเอง Oct 14, 2020 102020000016
ธนาพล นาเรียงรัตน์ SSCT000267637 Kerry Oct 13, 2020 102020000014
ชนากานต์ ซิ้มเจริญ SSCT000267635 Kerry-COD Oct 13, 2020 102020000013
ภราดร ยอดวิจิตร (ปิ๊ก) SSCT000267371 Kerry Oct 12, 2020 102020000012
วิโรจน์ อุทัชกุล CITYP00531229 Kerry Oct 12, 2020 102020000011
วิสูตร มดนาก SSCT000266992 Kerry Oct 11, 2020 102020000008
นางสาวปวีณา เหมือนหมาย SSCT000266993 Kerry Oct 11, 2020 102020000009
นายอูซัยมีน แวนะไล CITYP00531230 Kerry Oct 11, 2020 102020000010
คุณเชิดชัย มาลัย SSCT000266735 Kerry Oct 10, 2020 102020000006
วิษณุ บุญมา SSCT000266738 Kerry-COD เก็บปลายทาง Oct 10, 2020 102020000007
นายสุรเชษฐ์ ยอดกุล KMIN000120169 Kerry Oct 07, 2020 102020000004-1
ชลกร None -รับสินค้าเอง Oct 07, 2020 102020000005
นายจิรพัส พรหมแก้ว CITYP00383955 Kerry Oct 06, 2020 102020000003-1
มธุรดา เภสัชชะ SSCT000264942 Kerry Oct 04, 2020 102020000002-1
จิรายุทธ อินพิมพ์ KMIN000119368 Kerry Oct 01, 2020 102020000001
รุจน์ ภู่นิยม CiCITYP00482299 Kerry Sep 30, 2020 092020000015
นาย ศุภนิต นวลศรี CITYP00367396 Kerry Sep 29, 2020 092020000013
กฤษดา จิตมหา CITYP00367368 Kerry Sep 28, 2020 092020000012
ภิญญาพัชญ์ SSCT000262392 Kerry Sep 25, 2020 092020000011
ปิยภัทร สุรวิลา 0105560159254 Flash Express Sep 22, 2020 092020000010
พระปิยะ สุเมโธ (ชูชาติ) TH3811MM46M7J Flash Express Sep 21, 2020 092020000009
นิลาวัลย์ ลุนชิต 66850185260171 -Best Express Sep 15, 2020 092020000008
สโรชา ชัดเจน 66850189231134 -Best Express Sep 14, 2020 092020000007
วีรภัทร วิชัยดิษฐ WALK IN -walk in Sep 14, 2020 092020000006-1
Panot Kunsorn 66850188209690 -Best Express Sep 13, 2020 092020000005
สุนิษา พวงพันธ์ TH3701KQ11D1E Flash Express-Flash Express Sep 09, 2020 092020000002
toy NONE -walk in Sep 09, 2020 092020000003-1
พี่ เตชิน NONE -walk in Sep 07, 2020 092020000001-1
ชื่อลูกค้า : โสภาค ถ้ำกลาง
Tracking number : 66859044847960
ประเภทการส่งสินค้า : -BEST EXPRESS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000026
ชื่อลูกค้า : เนตรกัลยา สุริวงศ์
Tracking number : CITYP00423920
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000025
ชื่อลูกค้า : pornnutcha
Tracking number : รับสินค้าเอง
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000024
ชื่อลูกค้า : จิรสุดา อายะวรรณา
Tracking number : CITYP00423495
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000023
ชื่อลูกค้า : ศักดา ชูชื่น
Tracking number : รับสินค้าเอง
ประเภทการส่งสินค้า :
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000022
ชื่อลูกค้า : นายธนพงษ์ ชูวงศ์สวัสดิ์
Tracking number : SSCT000269257
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000021
ชื่อลูกค้า : ชนม์สวัสดิ์ ชัยศิริ
Tracking number : SSCT000269256
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000020
ชื่อลูกค้า : ธนาธร ขวานทอง
Tracking number : CITYP00364232
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000019
ชื่อลูกค้า : นางอัญชิสา เล็บครุฑ
Tracking number : CITYP00364231
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000018
ชื่อลูกค้า : สุริโย คำสิงห์
Tracking number : CITYP00364233
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000017
ชื่อลูกค้า : บรรพิชิต
Tracking number : NONE
ประเภทการส่งสินค้า : -รับสินค้าเอง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000016
ชื่อลูกค้า : ธนาพล นาเรียงรัตน์
Tracking number : SSCT000267637
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000014
ชื่อลูกค้า : ชนากานต์ ซิ้มเจริญ
Tracking number : SSCT000267635
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-COD
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000013
ชื่อลูกค้า : ภราดร ยอดวิจิตร (ปิ๊ก)
Tracking number : SSCT000267371
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000012
ชื่อลูกค้า : วิโรจน์ อุทัชกุล
Tracking number : CITYP00531229
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000011
ชื่อลูกค้า : วิสูตร มดนาก
Tracking number : SSCT000266992
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000008
ชื่อลูกค้า : นางสาวปวีณา เหมือนหมาย
Tracking number : SSCT000266993
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000009
ชื่อลูกค้า : นายอูซัยมีน แวนะไล
Tracking number : CITYP00531230
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000010
ชื่อลูกค้า : คุณเชิดชัย มาลัย
Tracking number : SSCT000266735
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000006
ชื่อลูกค้า : วิษณุ บุญมา
Tracking number : SSCT000266738
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-COD เก็บปลายทาง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000007
ชื่อลูกค้า : นายสุรเชษฐ์ ยอดกุล
Tracking number : KMIN000120169
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000004-1
ชื่อลูกค้า : ชลกร
Tracking number : None
ประเภทการส่งสินค้า : -รับสินค้าเอง
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000005
ชื่อลูกค้า : นายจิรพัส พรหมแก้ว
Tracking number : CITYP00383955
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000003-1
ชื่อลูกค้า : มธุรดา เภสัชชะ
Tracking number : SSCT000264942
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000002-1
ชื่อลูกค้า : จิรายุทธ อินพิมพ์
Tracking number : KMIN000119368
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000001
ชื่อลูกค้า : รุจน์ ภู่นิยม
Tracking number : CiCITYP00482299
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000015
ชื่อลูกค้า : นาย ศุภนิต นวลศรี
Tracking number : CITYP00367396
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000013
ชื่อลูกค้า : กฤษดา จิตมหา
Tracking number : CITYP00367368
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000012
ชื่อลูกค้า : ภิญญาพัชญ์
Tracking number : SSCT000262392
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000011
ชื่อลูกค้า : ปิยภัทร สุรวิลา
Tracking number : 0105560159254
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000010
ชื่อลูกค้า : พระปิยะ สุเมโธ (ชูชาติ)
Tracking number : TH3811MM46M7J
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000009
ชื่อลูกค้า : นิลาวัลย์ ลุนชิต
Tracking number : 66850185260171
ประเภทการส่งสินค้า : -Best Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000008
ชื่อลูกค้า : สโรชา ชัดเจน
Tracking number : 66850189231134
ประเภทการส่งสินค้า : -Best Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000007
ชื่อลูกค้า : วีรภัทร วิชัยดิษฐ
Tracking number : WALK IN
ประเภทการส่งสินค้า : -walk in
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000006-1
ชื่อลูกค้า : Panot Kunsorn
Tracking number : 66850188209690
ประเภทการส่งสินค้า : -Best Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000005
ชื่อลูกค้า : สุนิษา พวงพันธ์
Tracking number : TH3701KQ11D1E
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000002
ชื่อลูกค้า : toy
Tracking number : NONE
ประเภทการส่งสินค้า : -walk in
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000003-1
ชื่อลูกค้า : พี่ เตชิน
Tracking number : NONE
ประเภทการส่งสินค้า : -walk in
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001-1
Powered by MakeWebEasy.com